Profesjonalne przeprowadzanie testu prenatalnego NIFTY PLUS BY GENEPLANET

Efektywność testu NIFTY, oferowanego kobietom w ciąży w centrum medycznym Blumedica ujęta jest w jego sporej wykrywalności nieprawidłowości genetycznych. Jest to badanie nieinwazyjne, jakie eliminuje konieczność wykonywania badań inwazyjnych. NIFTY zapewnia sporą wykrywalność i jednocześnie niższy odsetek wyników fałszywie dodatnich. Wskazany test wyjątkowo zaleca się wykonywać w ciążach podwyższonego ryzyka. Ginekolog pobierając krew z tkanki żylnej nie naruszy płodu.

Z tego względu kobieta może poczuć się w czasie badania bezpiecznie. Poza wadami płodu, kobieta może poprosić o to, by przez test podana była płeć dziecka. Test trzeba przeprowadzić najpóźniej do 24 tygodnia ciąży. Badanie może być przeprowadzone zarówno w przypadku ciąży pojedynczej, jak i ciąży bliźniaczej.

Pacjentka podczas badania nie musi być na czczo. Na pobranie krwi powinna ze sobą wziąć kompletną dokumentację lekarską, a w tym ostatni wynik USG ciąży. Pobrany materiał jest przeanalizowany za pomocą opatentowanej technologii sekwencjonowania genetycznego i ciągów bioinformatycznych. To pozwala stwierdzać, czy u płodu są nieprawidłowości chromosomowe.

Wykrywane będą nawet niewielkie zmiany. Test NIFTY to jedyny test z ubezpieczeniem, wobec czego w wypadku wyniku negatywnie fałszywego towarzystwo ubezpieczeniowe może pacjentce wypłacać odszkodowanie. Te podane dane sprawiają, że na test prenatalny nifty zdecydowanych jest coraz więcej pacjentek. Termin badania jest dostosowany do możliwości pacjentki. Do wykonania badania potrzebne jest 10 mililitrów krwi matki, pobieranej z przedramienia. Wyniki NIFTY dostępne są od sześciu do dziesięciu dni roboczych. Test NIFTY przeprowadzony jest w certyfikowanym laboratorium, należącym do GENEPLANET, działającego na terenie UE. Informacje na temat testu podane są na stronie placówki. Opcje, jakie daje test prenatalny NIFTY Plus są wszechstronne.